Author Archives: admin

มาทำความรู้จัก กลุ่มเป้าหมายยิงแอด FACEBOOK กัน สำหรับมือใหม่ ยิงถูกกลุ่ม ขายดีแบบไม่รู้ตัว

ในปัจจุบันการสร้างเพจขายของ ใน Facebook เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ แต่แค่สร้างเพจขายของธรรมดาก็ไม่สามารถทำให้ขายของดีได้ ทางเฟสบุ๊คจึงมีตัวช่วยทำให้ของที่ขายสามารถไปหากลุ่มเป่าหมายที่สนใจในสินค้าของเราจริงๆ นั้นคือ Facebook Ads แต่จะทำอย่างไรให้การโปรโมทร้านของเราไปตรงกับความสนใจของลูกค้า เราต้องเข้าใจกับกลุ่มเป่าหมายของการยิงแอดเฟสบุ๊คซะก่อน กลุ่มเป้าหมายยิงแอด FACKBOOK คืออะไร กลุ่มเป้าหมายการยิงแอด คือ กลุ่มคนที่สนใจและมีแนวโน้มจะสนใจอยากซื้อสินค้าของเรา เมื่อการสร้างหรือโปรโมทร้านค้าออนไลน์ออกไปในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วีดีโอ และโปรโมชั่นของร้าน เราต้องกำหนกกลุ่มเป้าหมายของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ และเจาะจงว่ากลุ่มเป็นหมายที่มีความสนใจในสินค้าที่เรายิงออกไป เพื่อให้สามารถยิงแอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยอดขายให้ได้สูงที่สุด กลุ่มเป้าหมายยิงแอด มีความสำคัญอย่างไร 1.หากกำหนดกลุ่มเป่าหมายอย่างแม่นยำ ก็จะทำให้การขายสินค้าเป็นเรื่องง่าย ช่วยเพิ่มยอดขายของสินค้าได้สูงขึ้น 2.เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้ ก็สามารถทำให้คนเห็นได้ 3.ไม่ต้องมาตามหาลูกค้าเอง ให้ Facebook Ads เป็นคนหามาให้เรา 4.ถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจง ชัดเจน ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการยิงแอดได้ จึงทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยิงแอดบ่อยๆ การเลือกกลุ่มเป้าหมายการยิงแอด ควรเลือกอย่างไร 1. การเลือกกลุ่มเป้าหมายยิงแอดแบบกำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง หรือเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายวงกว้าง คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาเอง ที่คล้ายกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ขึ้นมา โดยจะแบ่งจาก […]